Shinwa Chemical Industries

Shinwa Chemical, Japonya ayırma teknolojisi alanında uzmandır. Özellikle, kromatografi teknolojisinin kurulmasından itibaren Shinwa önemli bir teknoloji ve üretim know-how tabanı biriktirmiştir. Shinwa, uzun bir geçmişle desteklenen teknoloji ve deneyimleriyle müşterilerinin araştırma ve geliştirme gereksinimlerini desteklemektedir.

Amaçları, teknoloji ve bilginin optimum kullanımı yoluyla analiz alanında müşterilerin karşılaştığı sorunları çözmektir.