Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

Sayın Ziyaretçi,

Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat gereğince size bilgi vermek istiyoruz.

1. Veri Sorumlusu

Salt Analitik Çözümler Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak biz, web sitemizi ziyaret ettiğinizde topladığımız kişisel verilerin sorumlusuyuz. Kişisel verilerinizin yasal çerçevede işlenmesi ve korunması konusunda gereken tüm önlemleri almak için çaba göstermekteyiz.

2. Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz?

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, adınız, soyadınız, iletişim bilgileriniz (e-posta adresi, telefon numarası), cihaz bilgileri gibi kişisel verilerinizi toplayabiliriz.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:
– Size hizmet sunmak ve taleplerinizi karşılamak,
– Web sitemizin işlevselliğini artırmak ve iyileştirmek,
– İstatistiksel analizler yapmak ve raporlar oluşturmak,
– İlgili mevzuat gereğince yerine getirmemiz gereken yükümlülükleri yerine getirmek.

4. Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

Kişisel verileriniz, KVKK’ nın öngördüğü şartlar ve güvenlik önlemleri çerçevesinde, yasal düzenlemelere uygun olarak ve işlenme amaçları doğrultusunda sınırlı kişilere aktarılabilir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri olarak size tanınan bazı haklar bulunmaktadır. Bu haklarınızı kullanmak için bize başvurabilirsiniz. Haklarınız şunlardır:
– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme,
– Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
– Kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasını önleme.

6. İletişim Bilgileri

KVKK ile ilgili herhangi bir konuda bizimle iletişime geçmek isterseniz, aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

Salt Analitik Çözümler Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Küçükbakkalköy Mah. Ali Ay Sk. No: 19/5 Ataşehir / İstanbul
info@saltanalitik.com
Saygılarımızla,

Salt Analitik Çözümler